Chcete být dobrá chůva ?

by Michaela

8 tipů od zkušených matadorek

Člověk by měl mít svou práci rád. Pak ji dělá dobře a těší se do ní. Je na sebe pyšný, že svou práci dobře dělá a to ho činí šťastnějším. Jak být dobrá chůva se naučíte hlavně zkušenostmi. Žádná škola Vás tak nepřipraví. Během naší práce jsme potkaly spousty chův. Následující tipy jsme daly dohromady z jejich doporučeních a z jejich vyprávění. Pomůže Vám to přeskočit začátky.

  1. Zjistěte co nejvíce informací o svěřeném dítěti. Co dělá nejraději? Co v něm rodiče chtějí podporovat? Má alergie nebo jiné zdravotní potíže?
  2. Budujte u dítěte důvěru – nelžete, neslibujte nic co nemůžete splnit, naslouchejte.
  3. Zkuste dítě vést s humorem, funguje to lépe než striktní příkazy
  4. Zvažujte co říkáte, uvědomte si, že i jedna Vaše věta se dítěti může vrýt navždy do paměti.
  5. Dítě si Vás nejspíše budete pamatovat celý život, tak jako Vy si pamatujete ty, co Vás ovlivnili ve Vašem dětství. Myslete na to neustále.
  6. Informujte rodiče o tom, co jste s dítětem dělali, jak dítě reagovalo, co ho bavilo, co se nového naučilo.
  7. Buďte k rodičům loajální
  8. Ukliďte po sobě v rámci možností

Go back

Add a comment

You need to be logged in to add comments.


Have not found
what you were searching for?
Just contact us